Open weekend!

welkom zonder afspraak

Open van 11 tot 18 uur

alle openingsuren

Analyse UGent toont genuanceerd beeld van huisdierensector:

“Overal verbetermarge, maar commerciële handel scoort zeker niet slechter dan hobbykweek.”

Paul De Cooman, directeur van de beroepsvereniging Ani-Zoo:
“Negatieve framing van commerciële handel door actiegroepen wordt hier met objectief wetenschappelijke criteria onderuit gehaald.”

De kweek en/of verkoop van huisdieren op commerciële basis is géén synoniem voor ongezonde dieren in slechte leefomstandigheden. Net zo min als gelegenheids- en kleinschalige kwekers altijd garant zouden staan voor kerngezonde en sociale dieren, in een optimale omgeving. Dat blijkt uit een grondige analyse van de UGent, over de afgelopen vier jaar, onder leiding van dokter Pierre-Alexandre Dendoncker. “Een heel genuanceerd verhaal dus, dat komaf maakt met de zwart-wit-tegenstelling tussen zogenaamde ‘goede’ en ‘slechte’ aanbieders van huisdieren en waarbij de commerciële kwekers en handelaars telkens in een kwaad daglicht worden gesteld”, zegt Paul De Cooman, directeur van Ani-Zoo, de beroepsvereniging voor ondernemers in de huisdierensector.

Zo scoren de zogenaamde ‘occupationele kwekers’, met 10 tot 50 moederdieren in het onderzoek van de UGent het best op vlak van gezondheid van de pups. Bij de heel kleinschalige, occasionele kwekers, de grotere commerciële kwekers en de handelaars is er op dit vlak nog verbetermarge, al is er bij geen van deze categorieën sprake van een ‘onvoldoende’. Allemaal scoren ze hier ‘gemiddeld.’

Waar het onderzoek zich toespitst op de bioveiligheid en hygiëne, gaat de beste score dan weer naar de handelaars, gevolgd door de grotere commerciële kwekers die hier als ‘gemiddeld’ uit de test komen, terwijl de occasionele en occupationele kwekers hier op een onvoldoende uitkomen.

“Wat het onderzoek vooral aantoont, is dat er niet zoiets bestaat als uitgesproken ‘slechte’ of ‘goede’ categorieën van huisdierenaanbieders” aldus nog Paul De Cooman van Ani-Zoo. “In elke groep kom je allicht enkelingen tegen die het niet al te nauw nemen met de regels van dierenwelzijn en hygiëne. Maar actiegroepen die deze uitzonderingen al jaren doelbewust uitvergroten als ‘de norm’, om in het bijzonder de commerciële handelaars in een slecht daglicht te stellen, zijn duidelijk te kwader trouw, bewijst dit onderzoek van de UGent. Dit soort beschadigingsoperaties moeten wat ons betreft dan ook onmiddellijk stoppen.”

Al in 2013 stapte Ani-Zoo naar de UGent met de vraag om een wetenschappelijk onderbouwd middel uit te werken voor de socialisatie van de pups die gekweekt, gekocht en verkocht werden door hun leden. In 2015 heeft dit geleid tot het project PupWelfare. Met het project PupWelfare en het daaruit voortvloeiende onafhankelijke onderzoek door de UGent werd nu een globaal beeld verkregen van alle puppy’s verkocht of gefokt in België. Door het uitvoeren van een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek heeft men het verband nagaan tussen de oorsprong van puppy’s, het gedrag en de gezondheid ervan

Het onderzoek heeft zich toegespitst op deze onderscheiden type kwekers:

 • De occasionele kwekers:
  In deze categorie zijn alle hondenkwekers opgenomen met een hondenkwekerij van beperkte omvang, met minder dan of gelijk aan negen moederdieren op het terrein.
 • De occupationele kwekers:
  In deze categorie zijn alle hondenkwekers opgenomen met een hondenkwekerij met 10 tot 50 moederdieren.
 • De commerciële kwekers:
  In deze categorie zijn alle kweekfaciliteiten opgenomen die zijn georganiseerd op een schaal van 51 of meer moederdieren.
 • De handelaars:
  In deze categorie zijn kleinschalige kweekfaciliteit (≤50 moederdieren op het terrein) opgenomen, maar die elk jaar ≥ 500 puppy’s verkopen.

Occasionele en occupationele kwekers worden benoemd als kleinschalige hondenkwekers.
Commerciële kwekers en handelaars worden benoemd als grootschalige hondenkwekers.

De conclusies van het onderzoek samengevat:

        Occasionele
kweker
      Occupationele
kweker
      Commerciële
kweker
      Handelaar

Gezondheid

                       

Bioveiligheid
Hygiëne

                       

Als algemeen besluit kunnen we stellen dat zowel de gezondheid, de bioveiligheid als de socialisatie bij de verschillende type kwekers redelijk goed is, al is er altijd ruimte voor verbetering in alle categorieën.

Er is echter wel nog verbetering mogelijk:

 • De occasionele en occupationele kwekers zijn het minst vertrouwd met bioveiligheid.
 • De occasionele kwekers, commerciële kwekers en de handelaars kunnen nog vooruitgang boeken wat betreft gezondheid.
 • Commerciële kwekers hebben actievere puppy’s, die hun omgeving meer lijken te onderzoeken. De invloed van deze bevindingen op de socialisatie van de puppy en dus het gedrag als volwassen gezelschapshond werd nog niet wetenschappelijk onderzocht.

Meer weten?

Contacteer Paul De Cooman, algemeen directeur Ani-Zoo
Voor meer details over de aanpak en conclusies van het onderzoek, contacteer dokter Pierre-Alexandre Dendoncker van UGent.

Bron: Paul De Cooman, directeur van de beroepsvereniging Ani-Zoo, 17/05/2019

Open weekend!

welkom zonder afspraak

Open van 11 tot 18 uur

alle openingsuren

Thuisbezorging mogelijk

inclusief dierenbenodigdheden

Je krijgt altijd garantie op onze pups.

Zo hoort het!

meer weten over garantie

Kennel Pups&Zo

Ontmoet onze pups te Merksplas in de provincie Antwerpen, vlakbij de Nederlandse grens.

Plan je route